Mgr. Petra Bečvářová

telefon:     736 285 310
e-mail:      becvarova.petra@seznam.cz
kancelář:  Šlechtitelů 241/27, 783 71 Olomouc - Holice

Téma dizertační práce

Vliv managementových opatření na půdní prostředí arkto-alpinského pásma a horní hranice lesa. Impact of management measures on soil environments of an arctic-Alpine zone and timber line.

Podíl na výuce