Ing. Peter Mikoláš

e-mail:      peter.mikolas44@gmail.com
kancelář:  Šlechtitelů 241/27, 783 71 Olomouc - Holice

Téma dizertační práce

Fenotypová plasticita vybraných druhů obojživelníků (Phenotypic plasticity of selected amphibian species)

Podíl na výuce