Mgr. Martina Petriláková

telefon:     737 438 466
e-mail:      mabendov@gmail.com
kancelář:  Šlechtitelů 241/27, 783 71 Olomouc - Holice

Téma dizertační práce

Časoprostorové chování křečka polního. Spatio-temporal behaviour of the common hamster.

Podíl na výuce