Ing. Marián Horváth

telefon:    608 564 424
e-mail:     marian.horvath@outlook.com
kancelář: Šlechtitelů 241/27, 783 71 Olomouc - Holice

Téma dizertační práce

Studium reakce půdního prostředí na změnu přirozenosti dřevinné skladby lesa. Response of soil to changes in natural forest tree composition.

Podíl na výuce