Mgr. Lenka Gajdošíková

telefon:     +420 604 812 266
e-mail:      lenka.olomouc@centrum.cz
 

Téma dizertační práce

Neutronová aktivační analýza půd a půdních bezobratlých jako potenciálních bioindikátorů antropogenního znečištění v České republice. Neutron Activation Analysis of soil and soil invertebrates as potential bioindicators of anthropogenic pollution in Czech Republic.

Podíl na výuce