Mgr. Filip Trnka

telefon:     585 634 571
e-mail:      filip.trnka88@gmail.com
kancelář:  Šlechtitelů 241/27, 783 71 Olomouc - Holice
web:          naturabohemica.cz/filip-trnka

Téma dizertační práce

Ecology of herbivorous and saproxylic beetles (Coleoptera)

Podíl na výuce

EKO/CDZO - Chráněné druhy živočichů
EKO/SZ -Systém bezobratlých
EKO/TZP - Terénní zoologická praxe
ZOO/URPRK - Určovací praktikum bezobratlých
EKO/ZHMON - Zoologický a hydrobiologický monitoring