Mgr. Barbora Hertlová

e-mail:      bara.chmel@gmail.com
kancelář:  Šlechtitelů 241/27, 783 71 Olomouc - Holice

Téma dizertační práce

Vliv globálních změn prostředí na alpinskou vegetaci. Impact of global environmental change on Alpine vegetation.

Podíl na výuce