Mgr. Adam Bednařík

telefon:     585 634 575
e-mail:      adam.bednarik@seznam.cz
kancelář:  Šlechtitelů 241/27, 783 71 Olomouc - Holice
web:          naturabohemica.cz/adam-bednarik

Téma dizertační práce

Stabilní izotopy metanu v toku a jejich význam v rozpoznání dynamiky metanogeneze. Stable methane isotopes in a stream and their importance for studying dynamics of methanogenesis.

Podíl na výuce

EKO/HDMET - Hydrobiologické metody 

EKO/UPZO - Určovací praktikum ze zoologie – obratlovci 

EKO/CDZO - Chráněné druhy živočichů

EKO/ZHMON - Zoologický a hydrobiologický monitoring