Náplň přednášek a cvičení

Základní terminologie GIS, GIS jako interdisciplinární věda, datové modely, souřadné systémy, úvod do problematiky GPS a DPZ, zdroje digitálních dat aj.

 

Cvičení

Základní obsluha GIS, vizualizace dat, základní geografické analýzy, zpracování atributových dat, online skenování ...

 

 

 


 

aKTUÁLNĚ

----